Chỉnh sửa hình ảnh đơn giản với PicResize.com

PicResize.com, một website cho phép tăng giảm kích thước của một tấm ảnh, thêm vào một vài hiệu ứng cho hình ảnh sinh động hơn.  


1. Browse: chọn hình ảnh cần chỉnh sửa.
2. Continue: tải hình ảnh cần chỉnh sửa lên webiste.


– Crop Selection: cắt chọn hình ảnh. Rotate 90: xoay hình ảnh.
– Resize Your Picture: giảm kích thước theo tỉ lệ phần trăm (%).
– Choose Specual Effect: tạo hiệu ứng cho hình ảnh.
– Save as: lưu hình ảnh với đuôi .JPG, .PNG, GIF…

Và tải hình ảnh về máy “Im Done, Resize My Picture !”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *