Chức năng tự hủy e-mail của Gmail

Bạn có thể gửi một e-mail cùng tập tin đính kèm bằng chế độ bí mật (Confidential) của Gmail để giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi bị truy cập trái phép. Bạn có thể sử dụng chế độ bảo mật để đặt ngày hết hạn cho e-mail hoặc thu hồi quyền truy cập bất kỳ lúc nào. Người nhận e-mail  sẽ không được chuyển tiếp, sao chép, in và tải xuống.

Lưu ý: chức năng tự hủy chỉ có ở bản nâng cấp giao diện của Gmail.

Sau đây là từng bước hướng dẫn:
1. Truy cập vào Gmail.
2. Click soạn thư (compose).
3. Click chọn “bật / tắt chế độ bảo mật” (click vào icon như hình bên dưới).


4. Thiết lập thời gian để xem thư và dùng  mật khẩu mở thư.
Chọn thời gian để người nhận có thể xem nội dung e-mail.
– Nếu chọn “No SMS passcode “ , người nhận có thể xem e-mail trực tiếp mà không cần mật khẩu.
– Nếu chọn “SMS passcode “, người nhận phải sử dụng tin nhắn được nhận qua điện thoại để mở e-mail.


Ngoài ra, bạn có thể dừng cho người nhận xem nội dung e-mail trước thời hạn được xem.
1. Truy cập Gmail.
2. Click vào thư mục “Đã gởi” hay “Sent”.
3. Mở e-mail đã gởi,click ” Hủy bỏ quyền truy cập”.

Người nhận có thể xem e-mail và tệp đính kèm cho đến ngày hết hạn hoặc cho đến khi người gửi xóa quyền truy cập. Các tùy chọn để sao chép, dán, tải xuống, in và chuyển tiếp văn bản tin nhắn và phần đính kèm sẽ bị tắt.

Hướng dẫn bởi Google

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *