Giải phóng bộ nhớ, cho máy tính chạy nhanh hơn

Chúng ta cài đặt vào máy tính rất nhiều phần mềm để sử dụng, đôi khi một trong những phần mềm này “ngốn” rất nhiều bộ nhớ. Sau một thời gian, sẽ làm máy chạy chậm hơn nhưng không biết nguyên nhân vì sau. Memory Cleaner sẽ tự động giải phóng lượng bộ nhớ do phần mềm chiếm dụng. Ứng dụng nhỏ gọn và dễ cài đặt, tương thích với Windows XP, 7, 10.
Tải phần mềm tại đây.

Thiết lập (Option)


– Clear system cache when usage exceeds 80%: giải phóng bộ nhớ khi sử dụng vượt quá 80%.

– Clear system cache every 5 minute: tự động phải phóng bộ nhớ mỗi 5 phút / lần.

– Start Memory Cleaner with Windows : chạy phần mềm khi khởi động Windows.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *