Lấy lại nội dung đã bị ghi đè trong Word

Thông thường, khi chúng ta đang soạn tập tin trên Word, nếu bị mất điện, thì sau khi có điện trở lại, Word vẫn tạo cho chúng ta 1 phiên bản chưa kịp sao lưu để phục lại tại thời điểm mất điện. Còn nếu lỡ tay ghi đè lên tập tin đang soạn, nếu như các phiên bản trước đây thì xem như botay.com để phục hồi.

Sau đây xin hướng dẫn cách phuc hồi tập tin Word 2007 đã bị ghi đè lên. Phải bật chức năng  ” Alway Create Backup Copy ” trước thì mới có phục hồi lại được.

Nhấp vào biểu tượng trong Word / Word Options / Advanved , chọn “Always create backup copy” và “Allow background saves” OK.

Quyay trở lại Word, nhấp vào biểu tượng Word và chọn Save as… đây là thao tác, ta chỉ làm 1 lần duy nhất.


Sau này khi lỡ tay ghi đè lên 1 tập tin nào đó, ta mở thư mục chứa tập tin đó sẽ thấy định dạng như Back up of … và mở tập tin đó lên để lấy nội dung bị ghi đè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *