Drum sử dụng máy in Brother:  MFC 7360, HL 2240, HL 2240D, HL 2250, HL 2270, dcp 7060, 7470D, HL2130, HL-2130
HL-2200 Series Toner
HL-2215 Toner
HL-2220 Toner
HL-2230 Toner
HL-2240 D Toner
HL-2240 DR Toner
HL-2240 L Toner
HL-2240 Series Toner
HL-2240 Toner
HL-2250DN Toner
HL-2250DNR Toner
HL-2270DW Toner
HL-2275DW Toner
HL-2280DW Toner 
DCP-7060D Toner
DCP-7060N Toner
DCP-7065DN Toner
DCP-7070DW Toner
Fax 2840 Toner
Fax 2845 Toner
Fax 2940 Toner
Fax 2950 Toner
MFC-7360N Toner
MFC-7360Ne Toner
MFC-7362N Toner
MFC-7460DN Toner
MFC-7470D Toner
MFC-7860DN Toner
MFC-7860DW Toner
" />

Drum máy in Brother:  MFC 7360, HL 2240

690.000

Drum sử dụng máy in Brother:  MFC 7360, HL 2240, HL 2240D, HL 2250, HL 2270, dcp 7060, 7470D, HL2130, HL-2130
HL-2200 Series Toner
HL-2215 Toner
HL-2220 Toner
HL-2230 Toner
HL-2240 D Toner
HL-2240 DR Toner
HL-2240 L Toner
HL-2240 Series Toner
HL-2240 Toner
HL-2250DN Toner
HL-2250DNR Toner
HL-2270DW Toner
HL-2275DW Toner
HL-2280DW Toner 
DCP-7060D Toner
DCP-7060N Toner
DCP-7065DN Toner
DCP-7070DW Toner
Fax 2840 Toner
Fax 2845 Toner
Fax 2940 Toner
Fax 2950 Toner
MFC-7360N Toner
MFC-7360Ne Toner
MFC-7362N Toner
MFC-7460DN Toner
MFC-7470D Toner
MFC-7860DN Toner
MFC-7860DW Toner
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0903.696.537/ 0984.184.584
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)