Tìm điện thoại với Clap to Find

Bạn để quên điện thoại thường xuyên tại nhà / văn phòng ?
Bạn tắt hết kết nối mạng, tắt luôn kết nối điện thoại (chế độ máy bay) ?

Bạn mất  nhiều thời gian trong việc tìm kiếm nó ? 

“Clap to Find” sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra điện thoại của bạn dù nó có nằm trong sọt rác. Chỉ cần vài thao tác kiểm tra độ nhạy và thiết lập tiếng vỗ tay. Mỗi khi muốn tìm điện thoại, bạn chỉ cần vỗ tay 3 lần.

  1. Vào “CH play”, tìm phần mềm Clap to Find và Cài đặt. Ứng dụng 6,4 MB mất 1 phúc để cài đặt thành công.
    2. “GET STARTED” để bắt đầu ứng dụng. Bạn sẽ vỗ tay 3 lần để ứng dụng ghi nhớ âm thanh này.
    3. Ngoài việc phát âm thanh khi nghe tiếng vỗ tay, bạn có thể thiết lập thêm chế độ nháy sáng (Flash) và rung (Vibrate) hay cũng có thể chọn bài hát làm âm thanh báo. Chức năng Setting sẽ làm đều này, nằm trên góc trái ứng dụng.
    Để kiểm tra, bạn tắt màn hình và vỗ tay 3 lần để  máy khởi động chế độ cảnh báo và thử xem ứng dụng có hoạt động hay không ? Lưu ý phải vỗ tay như lúc ban đầu thiết lập.Để tắt chế độ cảnh báo chỉ cần nhấp vào “Tap to stop alert” trên màn hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *